Hoërskool

Ferdinand Postma

High School

"To teach is to touch a life forever"

2021

registration - registrasie

Our learners will register and receive their textbooks and academic information at the school.

In order to adhere to COVID-19 regulations, we have to restrict the number of people on the school's premises. Therefore learners have to book a timeslot in which they will come and register for 2021 by clicking on the "BOOK HERE" button above. Please ensure you book a timeslot for the correct grade, as each grade is allocated a day for registration. We kindly ask that you honour your booking time. To avoid disappointment book as soon as possible as there are a limited amount of spaces per timeslot, bookings close on 27 January 2021 at 15:00.

Ons leerders sal vanjaar by die skool registreer en hulle handboeke en akademiese-inligting ontvang. Om te voldoen aan die COVID-19 regulasies moet ons egter die aantal persone gesamentlik op die skoolterrein beperk. Leerders word dus versoek om 'n tydgleuf te skeduleer waarin hulle sal kom registreer vir 2021, doen dit deur op die "BOOK HERE" knoppie hierbo te druk. Maak asseblief seker dat jy vir die regte graad 'n tydgleuf skeduleer, aangesien daar aan elke graad 'n dag vir registrasie toegeken is. Ons versoek ook dat elkeen by hulle gekose tyd sal hou. Skeduleer jou afspraak so gou as moontlik om teleurstelling te vermy, daar is 'n limiet op die aantal persone toegelaat per tydgleuf. Skedulering sluit op 27 Januarie 2021 om 15:00.

REGISTRATION DATES - REGISTRASIEDATUMS

GR.10 & GR.12 - 28 JANUARY/JANUARIE 2021

GR.9 & GR.11  - 29 JANUARY/JANUARIE 2021

GR.8 - 1 FEBRUARY/ FEBRUARIE 2021

*NEW LEARNERS BOOK WITH GR.8/

NUWE LEERDERS SKEDULEER SAAM MET GR.8

REGISTRATION POINTS - REGISTRASIEPUNTE

GR.11 & 12 - SCHOOL HALL/ SKOOLSAAL

GR.9 & 10 - BOOKSTORE/ BOEKSTOOR

GR.8 - FOLLOW DIRECTIONS AT SCHOOL/ VOLG AANWYSINGS BY SKOOL

To cancel your booking please send an email to cfaul@ferdies.co.za

Om jou afspraak te kanselleer stuur asseblief 'n e-pos aan cfaul@ferdies.co.za

Jerusalema Challenge

We are extremely proud to have a 100% pass rate for the past 19 consecutive years 

For more info regarding the SETH-Academy contact the school directly

20 Lanyon Street, Potchefstroom

ontvangs@ferdies.co.za

(018) 290 5539

©2019 by Ferdies. 

Proudly created with wix.com 

New Picture.png
  • Hoërskool.Ferdinand Postma.High School
  • hsferdies