top of page
Pages of Book
IMG_9495.JPG
Bookshelf

Taal | Language

Ferdies is 'n dubbelmedium skool wat Afrikaans en Engels as huistaal aanbied. | Ferdies is a dual medium school which offers both Afrikaans and English as home language.

Prestasies | Achievements

Ferdies spog met 'n 100% slaagsyfer vir die afgelope 23 agtereenvolgende jare. Ons is ook gekroon as die beste skool in die Noordwes op grond van ons 2022 graad 12 uitslae. So ook is ons die agste beste Afrikaanse skool in die land baseer op die aantal onderskeidings per kandidaat.  Bogenoemde toekennings deur SOS (Solidariteit se Skoleondersteuningsentrum) aangekondig. | Ferdies proudly has a 100% pass rate for the past 23 consecutive years. We are also crowned as the best school in the North West based on our matric results of 2022. We also hold the eighth national position of all Afrikaans schools with our number of distinctions per candidate. Above mentioned awards announced by SOS (Solidariteit se Skoleondersteuningsentrum).

Vakke | Subjects

VAKKE @FERDIES

TALE

AFRIKAANS HUISTAAL

ENGELS HUISTAAL

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL

ENGELS EERSTE ADDISIONELE TAAL

WISKUNDIGE VAKKE

WISKUNDE

WISKUNDIGE GELETERDHEID

VERPLIGTE VAKKE

LEWENSORIENTERING

KEUSEVAKKE (VANAF GR.10)

FISIESE WETENSKAPPE

LEWENSWETENSKAPPE

GEOGRAFIE

REKENINGKUNDE

BESIGHEIDSTUDIES

INLIGTINGSTEGNOLOGIE

REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE

INGENIEURSGRAFIKA EN -ONTWERP

VERBRUIKERSTUDIES

TOERISME

VISUELE KUNS (AS ADDISIONELE VAK)

LANGUAGES

AFRIKAANS HOME LANGUAGE

ENGLISH HOME LANGUAGE

AFRIKAANS FIRST ADDITIONAL LANGUAGE

ENGLISH FIRST ADDITIONAL LANGUAGE

MATHEMATICAL SUBJECTS

MATHEMATICS

MATHEMATICAL LITERACY

COMPULSORY SUBJECTS

LIFE ORIENTATION

CHOICE SUBJECTS (FROM GR.10)

PHYSICAL SCIENCES

LIFE SCIENCES

GEOGRAPHY

ACCOUNTING

BUSINESS STUDIES

INFORMATION TECHNOLOGY

COMPUTER APPLICATION TECHNOLOGY

ENGINEERING GRAPHICS AND DESIGN

CONSUMER STUDIES

TOURISM

VISUAL ARTS (AS ADDISIONAL SUBJECT)

bottom of page