Academics | Akademie

For the past 21 consecutive years Ferdies has achieved a 100% pass rate!

Vir die afgelope 21 agtereenvolgende jare het Ferdies 'n 100% slaagsyfer behaal!

Ferdies Pride

Ferdies_No Background.png

Ferdies Trots