Academics / Akademie

For the past 20 consecutive years Ferdies has achieved a 100% pass rate!

Vir die afgelope 20 agtereenvolgende jare het Ferdies 'n 100% slaagsyfer behaal!

For the category "most subject distinctions" Ferdies obtained the top position in the Dr. Kenneth Kaunda District, and 2nd position in North West, making us the high school with the highest percentage of subject distinctions in the district!

In die kategorie "Meeste Vakonderskeidings", behaal Ferdies die topposisie in die Dr. Kenneth Kaunda Distrik en die 2de plek in Noordwes, wat ons die hoërskool met die hoogste persentasie vakonderskeidings in die distrik maak!

 

Ferdies Pride

Ferdies Trots

20 Lanyon Street, Potchefstroom

ontvangs@ferdies.co.za

(018) 290 5539

©2019 by Ferdies. 

Proudly created with wix.com 

New Picture.png
  • Hoërskool.Ferdinand Postma.High School
  • hsferdies