• Vakprestasietoekennings, toekennings vir beste prestasie in ‘n vak en toekennings vir die hoogste gemiddeld in alle vakke word op grond van die punte behaal in die huidige jaar se eerste twee kwartale (jaarpunt) gemaak.
  • Toekennings vir die Top 5, dux-leerders en erekleure word gedoen op grond van die voorafgaande jaar se promosiepunt (50%) en prestasies behaal in die huidige jaar se eerste twee kwartale(jaarpunt)(50%).
  • Erekleure kan eers vanaf graad 9 verwerf word

GRADE 8

Subject award 80% or higher in subject (year mark Gr. 8) Merit
Best in subject Highest percentage in subject (year mark Gr. 8, minimum 80%) Merit

Average percentage
(all subjects)

85% or higher (year mark Gr. 8) Achievement

Top 5

Top 5 achievers (average percentage: year mark Gr. 8) Achievement

DUX-learner

Highest average percentage (year mark Gr. 8) Achievement

GRAAD 9

Vakprestasie

80% en meer in vak (jaarpunt graad 9)

Meriete

Beste in vak

Hoogste persentasie in vak (jaarpunt graad 9, minimum 80%) Meriete

Gemiddelde persentasie
(alle vakke)

85% en hoër (jaarpunt graad 9)

Prestasie

Top 5

Boonste 5 posisies o.g.v. gemiddelde persentasie (Promosiepunt gr. 8(50%) & gr. 9-jaarpunt(50%)

Prestasie

DUX-leerder

Hoogste gem % (Promosiepunt graad 8 (50%) & jaarpunt graad 9(50%) Prestasie
Erekleure Promosiepuntgemiddeld van ten minste 80% in graad 8 sowel as ‘n jaarpuntgemiddeld van ten minste 80% in graad 9.  

GRADE 10

Subject award 80% or higher in subject (year mark Gr. 10) Merit
Best in subject Highest percentage in subject based on year mark Gr. 10 (minimum 80%) Merit

Average percentage
(all subjects)

Year mark of 80% or higher (4 compulsory subjects and 3 best elective subjects) Achievement

Top 5

Top 5 positions based on average percentage of all subjects Grand total promotion mark Gr. 9 (50 %) and year mark for 4 compulsory subjects + 3 best electives in Gr. 10 (50 %)

Achievement

DUX-learner

Highest average percentage based on grand total promotion marks of Gr. 9 (50 %) and year mark aggregate Gr. 10 (50 % ) for 4 compulsory subjects + 3 best electives Achievement

Colours

Promotion mark average of at least 80 % achieved in Gr. 9, as well as a year mark average of at least 75 % (raw mark average) in Gr. 10  

GRAAD 11

Vakprestasie

80% en meer in vak (jaarpunt graad 11)

Meriete

Beste in vak

Hoogste persentasie in vak gebaseer op jaarpunt graad 11 (minimum 75%) Meriete

Gemiddelde persentasie
(alle vakke)

Jaarpunt van 75% en hoër (4 verpligte vakke + 3 beste keusevakke)

Prestasie

Top 5

Boonste 5 posisies o.g.v gemiddelde persentasie vir 4 verpligte vakke en 3 keusevakke -Promosiepunt graad 10(50%) & jaarpunt graad 11(50%)

Prestasie

DUX-leerder

Hoogste gemiddelde persentasie vir 4 verpligte vakke en 3 beste keuse vakke gebaseer op promosiepunt graad 10(50%) & jaarpunt graad 11(50%) Prestasie
Erekleure Promosiepuntgemiddeld van ten minste 75% (roupuntgemiddeld) in graad 10 sowel as ‘n jaarpunt van ten minste 75%(roupuntgemiddeld) in graad 11  

GRADE 12

Subject award 75% or higher in subject (year mark Gr. 12) Merit
Best in subject Highest aggregate in subject based on year mark Gr. 12 Merit

Average percentage
(all subjects)

Year mark (raw mark average) of 70% or higher (2 languages and 4 best subjects) Achievement

Top 5

Top 5 aggregate positions - 2 languages and 4 best subjects - promotion mark Gr. 11 (50 %) and year mark Gr. 12 (50 %)

Achievement

DUX-learner

Highest aggregate obtained in 2 languages and 4 best subjects, based on promotion marks Gr. 11 (50 %) and year mark Gr. 12 (50 % Achievement

Colours

Promotion mark average of at least 75 % (raw mark average) achieved in Gr. 11, as well as a year mark of at least 70 % (raw mark average) in Gr. 12  

Medal

Special award for Top-5 achievement every year from Gr. 8 – 12.