DSC02091.JPG
FERDIES LOGO_WHITE LIGHT_TRANSPARENT-8.png

TOELATINGS | ADMISSIONS @FERDIES

Kennisgewing | Notice

Toelating tot die skool is streng volgens die Noordwes Onderwysdepartement (NWDE) se regulasies.

Admission to the school is strictly according to the North West Department of Education (NWDE) regulations.

Graad 8 aansoeke | Grade 8 applications

Ons volg 'n streng, slegs-aanlyn aansoekproses deur ons webtuiste. Ons aansoeke vir 2023 maak 19 Julie 2022 oop en sal op ons webtuiste, op hierdie blad beskikbaar wees.

We follow a strict online-only application process via our website. Our applications for 2023 will open on 19 July 2022, and will be available on our website on this page.

Fooie | Fees

Fooie vir 2023 sal in Oktober 2022 gefinaliseer word. Hier volg 2022 se fooie:

Skoolgeld per jaar R 20 400.00
Koshuisgeld per jaar R 40 500.00 of R 10 125.00  per kwartaal vooruitbetaalbaar.


SETH - Hierdie fooi is addisioneel tot die skoolfonds per leerder. Neem asb. kennis dat alle graad 8 leerders vir die eerste twee kwartale aan SETH moet deelneem.
R 1 700.00 per kwartaal.

Fees for 2023 will be finalised October 2022. Here follows 2022 fees:

Tuition fees per year R 20 400.00
Hostel fees per year R 40 500.00 or R 10 125.00  per term in advance.


SETH - Please note that SETH is compulsory for all grade 8 learners for the first two terms of the year.
The fees are additional to the school fees per learner.
R 1 700.00 per term.

Navrae | Enquiries

Navrae moet gerig word aan ons Innovasiebestuurder, Mev. Cila Botha.

E-pos: chat@ferdies.co.za

Telefoon: 018 290 5539

These are to be directed to our Innovation Manager, Mrs. Cila Botha.

Email: chat@ferdies.co.za

Phone: 018 290 5539

Opedag | Open day 2022

 

Ons bied weer vanjaar 'n HYBRID-opedag. Dit beteken dat ons 'n aanlyn-video-opedag beskikbaar sal maak EN dan sal ons ook op 13 Augustus 2022 in-persoon besoeke by die skool hê. Om te verseker dat ons binne COVID-19 regulasies optree, versoek ons ouers om asseblief aanlyn 'n plek vir hulle leerders te bespreek. Ons sal ongelukkig geen besoekers akkommodeer sonder 'n bespreking nie.​​

As jy enige verdere vrae het kontak asseblief die skool. Onthou om vir jou plek hieronder te bespreek.

This year we will once again be hosting a HYBRID open day. Meaning there will be an online open day video available for you to watch AND we will have an in-person open day on 13 August 2022. To ensure we adhere to COVID-19 regulations, we kindly ask that parents book a spot for their learners online. Unfortunately, we won't be able to allow visitors who did not book.​​

If you have any further questions feel free to contact the school. And remember to book your spot below. 

IN-PERSOON OPEDAG BESPREKINGS

IN-PERSON OPEN DAY BOOKINGS