TO OUR HYBRID OPEN DAY

TOT ONS HYBRID-OPEDAG

26 Jun 2021

Details about our HYBRID open day:

We will host a HYBRID open day this year - meaning an online virtual open day AND a chance for you to come and visit our school.

How does it work? You just tune in at 9h00 AM on the 26 June 2021 to watch our live broadcast on YouTube. You can do this at home, or anywhere where you have internet access. No booking required. The link will be available on Facebook and our website for you to follow and watch.

THEN, at 10h00 AM the school will open for visitors. You will have to book a timeslot for this, to ensure we adhere to COVID-19 regulations.

You can choose if you only want to watch online, watch and then visit us, or even just watch our open day on a later date, as it will be available on our YouTube page.

Meer inligting oor ons HYBRID-opedag:

Ons hou vanjaar 'n HYBRID opedag - dit beteken daar sal 'n virtuele opedag wees EN 'n geleentheid om die skool te kom besoek.

Hoe werk dit? Jy kyk net saam na ons uitsending om 9h00 AM op 26 Junie 2021 op YouTube. Jy kan dit tuis kyk, of op enige plek waar jy toegang tot internet het. Geen vooraf bespreking is hiervoor nodig nie. Die skakel sal op Facebook en die webtuiste beskikbaar wees om te kyk.

DAN sal die skool oopmaak vir besoekers om 10:00 AM. Jy moet asb. hiervoor bespreek om ons te help om aan COVID-19 regulasies te voldoen.

Jy kan kies of jy slegs aanlyn wil kyk, of jy wil saam kyk en ons kom besoek en of jy selfs later net ons virtuele opedag wil kyk, want dit sal na die uitsending op YouTube beskikbaar wees.

ADMISSIONS | TOELATINGS

Admission to the school is strictly according to the North West Department of Education (NWDE) regulations.

Toelating tot die skool is streng volgens die Noordwes Onderwysdepartement (NWDE) se regulasies.

ENQUIRIES | NAVRAE

These are to be directed to our Innovation Manager, Mrs. Cila Botha.

Email: chat@ferdies.co.za

Phone: 018 290 5539

Navrae moet gerig word aan ons Innovasiebestuurder, Mev. Cila Botha.

E-pos: chat@ferdies.co.za

Telefoon: 018 290 5539

Book your open day visit here | Bespreek jou opedag besoek hier

FEES | FOOIE

Fees for 2022 will be finalised October 2021. Here follows 2021 fees:

Tuition fees per year R 19 239
Hostel fees per year R38 237.38 or
R9 559.35  per term in advance


SETH - Please note that SETH is compulsory for all grade 8 learners for the first two terms of the year.
The fees are additional to the school fees per learner.

R 1 700 per term

Fooie vir 2022 sal in Oktober 2021 gefinaliseer word. Hier volg 2021 se fooie:

Skoolgeld per jaar R 19 239
Koshuisgeld per jaar R38 237.38 of
R9 559.35  per kwartaal vooruitbetaalbaar


SETH - Hierdie fooie is addisioneel tot die skoolfonds per leerder. Neem asb. kennis dat alle graad 8 leerders vir die eerste twee kwartale aan SETH moet deelneem.
R 1 700 per kwartaal

GR 8 APPLICATIONS | AANSOEKE

We follow a strict online-only application process via our website. The application form link will be available on the website's homepage on the morning of 28 June 2021, after our open day has taken place.

Ons volg 'n streng, slegs-aanlyn aansoekproses deur ons webtuiste. Die aansoekvorm se skakel sal die oggend van 28 Junie 2021 beskikbaar wees op ons tuisblad, nadat ons opedag plaasgevind het.