top of page
DSC02091.JPG
FERDIES LOGO_WHITE LIGHT_TRANSPARENT-8.png

TOELATINGS | ADMISSIONS @FERDIES

Kennisgewing | Notice

Toelating tot die skool is streng volgens die Noordwes Onderwysdepartement (NWDE) se regulasies.

Admission to the school is strictly according to the North West Department of Education (NWDE) regulations.

Graad 8 aansoeke | Grade 8 applications

Ons volg 'n streng, slegs-aanlyn aansoekproses deur ons webtuiste. Ons aansoeke vir 2025 maak 1 Julie 2024 oop en sluit 20 September 2024. 

We follow a strict online-only application process via our website. Our applications for 2025 will open on 1 July 2024 and close on 20 September 2024. 

Fooie | Fees

Fooie vir 2025 sal in Oktober 2024 gefinaliseer word. Hier volg 2024 se fooie:

Skoolgeld per jaar R 24 000.00
Koshuisgeld per jaar R 40 500.00 of R 10 125.00  per kwartaal vooruitbetaalbaar.


SETH - Hierdie fooi is addisioneel tot die skoolfonds per leerder. Neem asb. kennis dat alle graad 8 leerders vir die eerste twee kwartale aan SETH moet deelneem.
R 6 800.00 per jaar of R1700 per kwartaal of R680 per maand.

Fees for 2025 will be finalised October 2024. Here follows 2024 fees:

Tuition fees per year R 24 000.00
Hostel fees per year R 40 500.00 or R 10 125.00  per term in advance.


SETH - Please note that SETH is compulsory for all grade 8 learners for the first two terms of the year.
The fees are additional to the school fees per learner.
R 6 800.00 per year or R1 700 per term or R680 per month.

Navrae | Enquiries

Navrae moet gerig word aan ons Innovasiebestuurder, Mev. Maryke van Heerden.

E-pos: chat@ferdies.co.za

Telefoon: 018 290 5539

These are to be directed to our Innovation Manager, Mrs. Maryke van Heerden.

Email: chat@ferdies.co.za

Phone: 018 290 5539

Opedag | Open day 2024

Anchor 1

Ons opedag vir 2024 sal op 17 Augustus plaasvind.  Let asb dat ons spasie beperk is en ons u aanmoedig om so gou moontlik te bespreek.

Our open day for 2024 will be on 24 August.  Please note that we have limited space available, so please book as soon as possible.

Aansoekvorms | Application forms 2024

Ons volg 'n streng, slegs-aanlyn aansoekproses deur ons webtuiste. Ons aansoeke vir 2025 maak 1 Julie 2024 oop en sluit 20 September 2024. 

We follow a strict online-only application process via our website. Our applications for 2025 will open on 1 July 2024 and close on 20 September 2024. 

bottom of page