WAT JY SAL BENODIG:

 • Die volgende dokumente moet saam met jou aansoek opgelaai word:

  • Foto van leerder (ID foto)

  • Afskrif van nuutste rapport (toon oorspronklike op versoek)

  • Afskrif van leerder ID of geboortesertifikaat

  • Afskrif van Immuniseringskaart

  • Bewys van woonadres (munisipale rekening)

  • ID’s van beide ouers/voogde EN rekenpligtige (indien nie ouer/voog nie)

 • Die volgende inligting moet tot jou beskikking wees om die aansoek in te vul:

  • Beide ouers/ voogde en leerder se ID-inligting​

  • Mediesefondsinligting (indien van toepassing)

  • Mediese geskiedenis van leerder

  • Algemene kontakinligting

WHAT YOU WILL NEED:

 • The following documents will have to be uploaded with your application:

  • Photo of learner (ID Photo)

  • Copy of latest report (show original upon request)

  • Copy of learner ID or birth certificate

  • Copy of immunisation card

  • Proof of residence (municipal account)

  • ID’s of both parents/ guardians AND person responsible for the account (if not parent/ guardian)

 • You will need access to this information to complete the form:

  • Both parents/ guardians and learner ID information​

  • Medical Aid information (if applicable)

  • Medical history of learner

  • General contact information