top of page

Registrasie | Registration 2023

WAPEN_OORSPRONKLIK_GEEN AGTERGROND.png

By registrasie ontvang leerders handboeke vir 2023. Alle ou handboeke moet reeds ingedien wees, en registrasie vir 2023 moet ook klaar betaal wees by registrasie. 

Learners receive textbooks for 2023 at registration. All old textbooks have to be handed in and registration fees are to be paid upon registration.

bottom of page