Gr. 12 Top Academic Achievers  

Akademiese Presteerders

Class of 2020

89.4% of our learners qualify to study a degree /

89.4% van ons leerders kwalifiseer om in te skryf vir 'n universiteitsgraad


 A total of 171 distinctions for 85 learners was achieved /

'n Totaal van 171 onderskeidings vir 85 leerders is behaal

All our grade 12 learners completed matric with an average of at least 50%!

Al ons graad 12 leerders voltooi matriek met 'n minimum van 50% gemiddeld!

82% of all our subjects have at least 60% subject average

82% van al ons vakke het 'n minimum van 60% vakgemiddeld