Gr. 12 Top Academic Achievers  

Akademiese Presteerders

Class of 2019

88% of our learners qualify to study a degree /

88% van ons leerders kwalifiseer om in te skryf vir 'n universiteitsgraad


 A total of 166 distinctions for 94 learners was achieved /

'n Totaal van 166 onderskeidings vir 94 leerders is behaal

💙Pieter Terre'Blanche achieved 8 distinctions of which five were 90% and above with 98% for Physical Sciences / behaal 8 onderskeidings waarvan vyf 90% en hoër is met 98% vir Fisiese Wetenskappe


💙Marco de Beer achieved 7 distinctions of which five were 90% and above with 96% for Physical Sciences / behaal 7 onderskeidings waarvan vyf 90% en hoër is met 96% vir Fisiese Wetenskappe


💙Angeleah Moss het achieved 7 distinctions of which three were 90% and above with 94% for Visual Arts / behaal 7 onderskeidings waarvan drie 90% en hoër is met 94% vir Visuele Kunste


💙Lesego Rangata, Lerato Rasemane and Dasha Levanets achieved 6 distinctions each / behaal elk 6 onderskeidings

So many more to be mentioned! We are proud of each and every one of you!!

Pieter Terre'Blanche and Marco de Beer are respectively first and second in North West in the category of Quintile 4 schools, and respectively second and third in the category of all schools in North West! 

 

Pieter Terre'Blanche en Marco de Beer is respektiewelik eerste en tweede in Noordwes in die kategorie van Quintile 4 skole en hulle is tweede en derde in die kategorie van alle skole in Noordwes!

20 Lanyon Street, Potchefstroom

ontvangs@ferdies.co.za

(018) 290 5539

©2019 by Ferdies. 

Proudly created with wix.com 

New Picture.png
  • Hoërskool.Ferdinand Postma.High School
  • hsferdies