top of page
20220906_090307.jpg
20220906_085925.jpg
20220906_090007.jpg

Koshuisaansoeke |
Hostel applications

Ferdies het 'n dogters- en seunskoshuis. Indien u wil aansoek doen vir koshuisplek, dui dit asseblief aan op ons skool se aansoekvorm, nadat die leerder plek in die skool gekry het, word die afsonderlike aansoekvorms vir die koshuis aangestuur. 

 

Ferdies has a girls and boys hostel. If you would like apply for space in our hostel, please indicate it on our school's application form, after the learner has been placed in the school the separate hostel application form will be sent to the applicant.

Navrae | Enquiries

Vir enige navrae, kontak gerus ons koshuismoeder, Mev. Janie Richards, per e-pos by janierichards77@gmail.com 

For any enquiries please feel free to contact our hostel mother, Mrs. Janie Richards, per email at janierichards77@gmail.com

Inligtingsvideo | Information video

Volg gerys HIERDIE skakel om 'n kort inligtingsvideo te kyk om meer oor ons koshuis uit te vind.

Please follow THIS link to watch a short information video to find out more about our hostel.

bottom of page