Onderwys is die fakkel van die beskawing wat van hand tot hand aangegee word en elke geslag onderwysers is soos die olie in die fakkel. Hulle gee lig vir die leerders se pad.

Ons as onderwysers, ouers en leerders kan met trots terugkyk op 'n tydperk waarin ons bewustelik daarna gestreef het om ons skool se vlam sterk te laat brand.

Met uitdagings soos transformasie in die onderwysstelsel, die ekonomiese druk op skole, asook die voortdurende eise om aan te pas en te vernuwe, handhaaf ons steeds hoë standaarde.

Ons glo in die menswees en ontwikkeling van elke Ferdie, wat die hoop vir die toekoms en die leiers van more is.

Hartlik geluk aan elke nuwe leerder met jou keuse om Ferdinand Postma jóú hoërskool te maak.

Ons verwelkom jou met die wete dat jy Ferdies se toekomsvisie jou eie sal maak en saam met ons die beste in jouself sal ontdek en ontgin!

Servi et Aspira – Dien en Streef 

Ferdies Hoof