Ferdies is ‘n dubbelmediumskool wat beteken dat alle  vakke in grade 10 tot 12 in Afrikaans en in Engels aangebied word. Die klasse is dus gemeng. Uiteraard sluit dit die Afrikaanse en Engelse taallesse  uit waar leerders in die spesifieke taal onderrig word.

 


Leerders kry dus die geleentheid om in BEIDE TALE onderrig te ontvang, en u weet self hoe waardevol dit in die werksplek en vir verdere studies is.

 


Graad 8 en 9-onderrig word egter in enkeltalige klasse aangebied. Ons het jaarliks twee Afrikaansmedium en 1 Engelsmedium gr.8- en 9-klasse .

Of ons dit wil weet of nie, ons land se ekonomie eis ʼn tweetalige arbeidsmag