Die skool is besonders omdat dit weens die infrastruktuur slegs 500 leerders kan toelaat, dus 100 leerders per graad. Die aantal leerders in verhouding tot die groot verskeidenheid vakke wat aangebied word, lei daartoe dat talle klasgroepe klein is. Dié leerders baat uiteraard hierby omdat hulle meer persoonlike aandag kan kry.

The teaching staff consists of 22 full time teachers and 4 governing body appointed teachers. Two governing body appointed music teachers offer music at the music centre after school hours. Ferdie teachers are highly qualified and make their expertise available to the school .

Die meeste klasse is dubbelmedium: onderrig word tydens dieselfde periode in Afrikaans en Engels aangebied. Leerders het egter die keuse om óf in Afrikaans óf in Engels aan klasse deel te neem en toetse en eksamens te skryf. Die voordeel is dat hulle onderrig in hul moedertaal (Afrikaans/Engels) ontvang, maar terselfdertyd leer hulle ook die vakterminologie en algemene gebruik van die ander taal aan. Die Ferdie-leerders is daarom baie goed tweetalig wat ʼngroot bate is wanneer hulle ná graad 12 aan tersiêre instansies studeer en/of hul skoene in die arbeidsmark moet vol staan