Deur ons diens sal ons daarna strewe

om elke Ferdie as mens te laat lewe.

Dit is ons roeping en ons plig

om Ferdinand Postma so te rig

dat ons in ons verskille die sin kan vind

wat verskeidenheid tot nuwe eenheid bind.

Met ons harte, hande en verstand

dien ons ons naaste en ons land.

En ek sal self die leuse dra: SERVI ET ASPIRA!

 

Each talent, be it grand or paltry

we pledge to make our country mighty.

And every challenge in our way

will spur us on from day to day.

Though at the core we're made of steel,

we're pliant too, to aid and heal.

With willingness of heart and hand

we serve our neighbours and our land.

Our motto echoes near and far: SERVI ET ASPIRA!


Afrikaanse woorde: Prof Hans du Plessis
Engelse woorde: Me Joan Bronn
Musiek: Bernard Kruge