Code of Honour

In humble acknowledgement that we are God-created beings and thus have a duty and a vocation to our country and our fellow citizens, we, as learners of Ferdinand Postma High School, strive towards friendship and unity which have to be fulfilled in love and obedience.

We know that we have received talents that we have to develop to the fullest, as well as challenges that we have to overcome, so that each boy will grow like a plant cultivated in its youth and each girl like the corner pillar created in the style of a palace.

Erekode

In nederige erkentlikheid daaraan dat ons almal as Godgeskape wesens ʼn roeping en plig het teenoor ons land en ons naaste, streef ons as leerders van Hoërskool Ferdinand Postma na kameraadskaplike eensgesindheid wat in liefde en gehoorsaamheid uitgevoer moet word.

Ons weet dat ons elkeen talente ontvang het wat ons ten volle moet uitlewe, asook uitdagings wat ons moet oorkom sodat elke seun sal wees soos ʼn plant wat in sy jeug gekweek is en elke dogter soos ʼn hoekpilaar wat na die boustyl van ʼn paleis uitgebou is.