top of page
WhatsApp Image 2021-03-02 at 08.52.18 (2).jpeg
Photo from Cila Botha.jpg
FERDIES LOGO_GREY_TRANSPARENT-8.png
Photo from Cila Botha (2).jpg
SETH Logo.png

Wat is dit? | What is it?

SETH is 'n akroniem vir "Science, Engineering, Technology & Health". Die SETH Akademie is 'n unieke, buitemuurse program wat Ferdies in samewerking met die NWU (Noordwes Universiteit) aanbied vir graad 8-12 leerders. Die program fokus daarop om sagtevaardighede (soos tydsbestuur, spanwerk, probleemoplossing, vasbyt en vele meer) by leerders te ontwikkel deur hulle terselfde tyd bloot te stel aan 'n reeks beroepskeuses in die velde van die wetenskappe, ingenieurswese, tegnologie, gesondheidswetenskappe en selfs geesteswetenskappe. Die SETH Akademie is gestig in 2012 en gaan tans van krag tot krag met die hulp van al ons industrievennote, wat elkeen ondersteuning bied sodat ons 'n blink toekoms kan bou vir ons jeug. Hulle is immers die toekoms van ons dorp, ons provinsie en ons land.

SETH is an acronym for Science, Engineering, Technology & Health. The SETH Academy is a unique, extramural programme presented by Ferdies in collaboration with the NWU (North West University) for grade 8-12 learners. The programme focuses on the development of soft skills (like time management, teamwork, problem-solving, grit, and much more). This is done by exposing the learners to many different career options in the fields of sciences, engineering, technology, health, and even humanities. The SETH Academy was founded in 2012 and is going from strength to strength through the help of all our industry partners, assisting us in building a brighter future for our youth. After all, they are the future of our town, our province, and our country.

Wil jy graag meer hieroor uitvind? | Would you like to learn more?

Jy is welkom om ons skoolkantoor te skakel by 018 290 5539, en te vra om met Me. Cila Botha of Dr. Nadia Botma te praat, of jy kan die onderstaande skakel volg en ons meer gedetailleerde video van die SETH Akademie kyk.

You are most welcome to phone our school offices at 018 290 5539 and ask to speak to Me. Cila Botha or Dr. Nadia Botma, you can also follow the link below to watch a detailed video on our SETH Academy.

bottom of page