Under Water Hockey / Onderwaterhokkie

World Championships / Wêreldkampioenskappe

Angeleah Moss.jpg

Angeleah Moss, Gr. 12 Ferdies learner, was chosen to represent South Africa (u/19 women)  at the Under water Hockey World Championships from 16-21 August 2019

 

Angeleah Moss, Gr. 12 Ferdies leerder, is gekies om Suid Afrika te verteenwoordig (o/19 vroue) by die Onderwater Hokkie Wêreldkampioenskappe vanaf 16-21 Augustus 2019

 

Protea Kleureseremonie

Angeleah Moss at the Protea Colours Ceremony together with Mr JD Aucamp

 

Angeleah Moss by die Protea Kleure Seremonie saam met Mnr JD Aucamp

Karate

14th World Shotokan Karate-do Federation World Championships & International Training Seminar

Marco Botha.jpg

Marco Botha, Gr. 10 Ferdies learner, represented  South Africa at the 14th World Shotokan Karate-do Federation World Championships (WSKF) and International Training Seminar in Tokyo, Japan between 19 and 21 August 2019

Gymnastics / Gimnastiek

North West Colours/ Noordwes Kleure

Lionel Moss_edited.jpg

Lionel Moss, Gr. 10 Ferdies learner, obtained North West Colours in Gymnastics with an overall 2nd place at the North West Championships.  On 24 September 2019 he will be participating in the SA Championships which will be held in Cape Town

 

Lionel Moss, Gr. 10 Ferdies leerder, het Noordwes Kleure verwerf in gimnastiek met 'n algehele 2de plek, tydens die Noordwes Kampioenskappe. Op 24 September 2019 sal hy deelneem in die SA Kampioenskappe wat in Kaapstad gaan plaasvind

 

Swimming / Swem

Retief Esterhuysen.jpg

In die afgelope swemseisoen het Retief weer Noordwes Junior Kleure verwerf. 

Hy was ook lid van die Noordwes Elite swemspan, bekend as die ‘Academy Squad’. 
Hy het vir die 1ste keer gekwalifiseer om aan die Suid Afrika Junior Ouderdomskampioenskappe in Durban deel te neem. 

Retief het 11de geëindig in twee van die Vlinderslag items waarin hy deelgeneem het

en het ook al sy persoonlike beste tye verbeter.

Retief was gekies om Noordwes te verteenwoordig in drie interprovinsiale galas

deur die seisoen. 

Hy het ook gekwalifiseer om aan die SA Short Course Championship in Augustus in Pietermaritzburg deel te neem.