VAKKE BY FERDIES

SUBJECTS AT FERDIES

TALE

AFRIKAANS HUISTAAL

ENGELS HUISTAAL

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL

ENGELS EERSTE ADDISIONELE TAAL

WISKUNDIGE VAKKE

WISKUNDE

WISKUNDIGE GELETERDHEID

VERPLIGTE VAKKE

LEWENSORIENTERING

KEUSEVAKKE (VANAF GR.10)

FISIESE WETENSKAPPE

LEWENSWETENSKAPPE

GEOGRAFIE

REKENINGKUNDE

BESIGHEIDSTUDIES

INLIGTINGSTEGNOLOGIE

REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE

INGENIEURSGRAFIKA EN -ONTWERP

GASVRYHEIDSTUDIES

TOERISME

VISUELE KUNS (AS ADDISIONELE VAK)

LANGUAGES

AFRIKAANS HOME LANGUAGE

ENGLISH HOME LANGUAGE

AFRIKAANS FIRST ADDITIONAL LANGUAGE

ENGLISH FIRST ADDITIONAL LANGUAGE

MATHEMATICAL SUBJECTS

MATHEMATICS

MATHEMATICAL LITERACY

COMPULSORY SUBJECTS

LIFE ORIENTATION

CHOICE SUBJECTS (FROM GR.10)

PHYSICAL SCIENCES

LIFE SCIENCES

GEOGRAPHY

ACCOUNTING

BUSINESS STUDIES

INFORMATION TECHNOLOGY

COMPUTER APPLICATION TECHNOLOGY

ENGINEERING GRAPHICS AND DESIGN

HOSPITALITY STUDIES

TOURISM

VISUAL ARTS (AS ADDISIONAL SUBJECT)